Historia

Temporent startade hösten 1995 och är idag en av de största uthyrarna i landet av temporära lokaler.

Vår vision är att Temporentlokaler™ ska beaktas som ett naturligt alternativ till konventionella lösningar inom bygg- och fastighet i våra kunders beslutsprocess. Vår målsättning är att vara Sveriges ledande leverantör av temporära lokaler.

Temporent ingår Nordic Modular Group AB. 

2018

Cramo group förvärvar Nordic Modular.

2016

Kungsleden säljer resterande andel av Nordic Modular, där Temporent ingår, till Inter IKEA Investments (senare namnändrat till Nalka Invest).

2015

Inter IKEA Investments förvärvar 65% av Nordic Modular Group Holding med dotterbolag, där Temporent ingår.

2014

Etablering i Finland genom bildandet av Temporent Oy.

2007

Kungsleden förvärvar Nordic Modular Holding med dotterbolag, där Temporent ingår. Kungsledens moduluthyrningsföretag Flexihus Rent tillförs Nordic Modular Group och administreras av Temporent. Hyrab Moduluthyrning förvärvas av Hyraktiebolaget Bröderna Andréasson.

2006

Etablering i Norge genom bildandet av Temporent AS.

2005

3i m. fl. förvärvar Temporent genom det nybildade bolaget Nordic Modular Holding AB.

2002

Etablering i Danmark genom bildandet av Temporent A/S.

1995

Verksamheten startar som del av Skanska-koncernen. Samma år övertas Skanska Trading AB genom en koncernintern överlåtelse.

quote iconDet är inte så svårt för Temporent att anpassa modulerna.quote icon
Kjell Burman, fastighetsförvaltare på Västerbottens läns landsting.