Målinriktat kvalitets- och miljöarbete

Temporent är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001.

Med kunden i fokus arbetar vi målinriktat och systematiskt med ständiga förbättringar och utveckling inom områdena kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

För våra kunder är ISO-certifieringen en garanti för att vi alltid erbjuder den bästa lösningen av temporära lokaler.

Fokus kvalitet

Det är viktigt för oss att vara lyhörda för våra kunders behov och att snabbt och felfritt leverera flexibla, ändamålsenliga lokaler av hög kvalitet. Givetvis tar vi även hand om våra kunder under hyrestiden genom att hålla en hög servicenivå.

Fokus miljö

I vårt miljöarbete fokuserar vi på att minimera miljöpåverkan vid utveckling och hantering av våra lokaler. Vi undviker material och metoder med miljörisker och vi involverar och utbildar våra medarbetare, leverantörer och underentreprenörer. Vi säkerställer även att vi följer lagar och andra krav.

Sedan 2010 klimatkompenserar vi alla våra modultransporter. Från och med verksamhetsåret 2017 sker det genom att stödja projekt certifierade i enlighet med FN:s CDM-system, kompletterat med Gold Standard.

Vi har också identifierat hyresgästernas energiförbrukning för uppvärmning som en viktig aspekt. Vi driver därför flera utvecklingsprojekt med syfte att minska energiförbrukningen i såväl nyproducerade moduler som i befintliga moduluppställningar. Till exempel uppfyller nyproducerade KLOSS-moduler de höga kraven i BBR24.

Fokus arbetsmiljö

Vi levererar lokaler med goda förutsättningar för att skapa en bra fysisk arbetsmiljö avseende inneklimat, ljus och akustik. En god arbetsmiljö bidrar till trivsel på arbetsplatsen.

I vår egen verksamhet strävar vi efter att skapa ett arbetsklimat som präglas av öppenhet, sammanhållning, hälsa och engagemang.

Vi arbetar även med säkra arbetsplatser för våra medarbetare, entreprenörer och besökare.