Organisationsstruktur

Temporent ingår i Adapteo Group.

I gruppen ingår även Flexator AB med fabriker i Anneberg utanför Nässjö, Gråbo utanför Göteborg och Eslöv samt Nordic Modular Leasing AB.

Temporent hyr ut temporära moduluppställningar med främsta inriktning kontor, skola och förskola. Modulsystemen är sofistikerade och erbjuder kunderna fördelar framför konkurrerande produkter på marknaden.

Verksamheten bedrivs genom fem regioner i Sverige samt utländska dotterbolag i Danmark, Norge och Finland.

Flexator tillverkar och säljer allt från permanenta yrkesbyggnader av avancerad karaktär till enklare bodar för byggplatser.

Nordic Modular Leasing erbjuder Flexators kunder möjlighet att under vissa premisser långtidshyra flyttbara byggnader.

Flexator AB

quote iconI början var personalen tveksam. Nu är det precis tvärtom!quote icon
STRI AB, Elkraftkonsulter, Ludvika