Samhällsengagemang

Att ta ansvar för hur människor och miljö påverkas av Temporents verksamhet är en viktig förutsättning för vår långsiktiga utveckling. Vi strävar efter att vara ett ansvarstagande företag gällande sociala, etiska och miljömässiga frågor gentemot såväl medarbetare och kunder som samhälle.

Vårt arbete med att minska miljöpåverkan i samband med vår verksamhet kan du läsa mer om i Kvalitet & Miljö samt Hållbar helhet.

Många av Temporents produkter nyttjas som skollokaler. Barns väl ligger oss därför varmt om hjärtat och vi stödjer verksamheter som engagerar sig för barns utveckling och välbefinnande.

Temporent stödjer bland annat BRIS. BRIS är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation som bistår utsatta barn och unga med råd och stöd, samt underlättar för denna grupp att föra en dialog med vuxna.

Dessutom bidrar Temporent med medel att förebygga och bekämpa cancersjukdomar hos barn genom att vara barnsupporter hos Barncancerfonden. Tack vare vårt och andras bidrag kan deras forskning rädda ännu fler liv och skapa ännu bättre behandlingsformer. Och inte minst ge drabbade barn och deras familjer en bättre livskvalitet.

Barnsupporter Företag Webbknapp

Temporent stödjer BRIS