Vår affär

Temporent erbjuder temporär lokaluthyrning i modulbyggnader för kontor, skolor och förskolor.

Temporentlokaler™ byggs snabbt på kundens mark och hyrs så länge ett lokalbehov varar. Hyreskontrakten skrivs oftast på ett till tre år. När behovet är över flyttas våra modulbyggnader vidare till nästa kund. Så kan företag, skolor och förskolor fortsätta att bedriva sin verksamhet fritt från störningar - utan att vare sig behöva flytta eller investera i permanenta byggnader.

Våra företagskunder finns över hela landet, de hyr alltifrån två moduler till flera hundra. När det gäller skolor hyr vår största kund sexton klassrum och vår minsta kund ett. När ett lokalbehov uppstår är valfriheten stor med Temporents modulbyggnader.

När ditt företag eller din skola behöver bra lokallösningar snabbt, utan att fastna i långa hyresavtal, kontaktar du oss. Vi tar hela ansvaret för etablering, underhåll, service och avetablering. Ni vet redan från början exakt på kronan vad det kostar.

Naturlig partner vid varierande lokalbehov

Vår ambition är att bli din naturliga partner då dina lokalbehov varierar i upp- eller nedgång. 

Bedömer du att ditt lokalbehov är av mer permanent karaktär eller sträcker sig över en lång hyresperiod kan du istället kontakta Temporents systerföretag Flexator.

Mer om oss

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.

Temporent SP Certifierad 9001 och 14001 Kvalitet och Miljö