Hållbara moduler

Rubriken kan synas märklig, för självklart är Temporents moduler hållbara. Vi har till exempel modulsystem som är dimensionerade för en snölast på 500 kg/m2, men i detta sammanhang menar vi hållbara ur ett större perspektiv. Temporent ska bidra till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

Allt ska stämma, även för temporära lokaler

För temporära lokaler kompliceras frågan av vad som lönar sig på kort sikt, både ekonomiskt och miljömässigt. Enligt vår mening måste temporära lokaler vara hållbara, vilket innebär att vi förenar trivsel och funktion med god ekonomi och miljöhänsyn. Vi arbetar därför med ett helhetsperspektiv i utvecklingen av nya modulsystem och nya lösningar.

Allt ska stämma