Ekonomiskt försvarbart

Enligt vår mening måste temporära lokaler vara hållbara, vilket innebär att vi förenar trivsel och funktion med god ekonomi och miljöhänsyn.

För modulbyggnader för temporärt bruk är en investering i en anläggning som till exempel möjliggör anslutning till en fjärrvärmeanläggning inte försumbar. Elförbrukningen och därmed förknippade rörliga kostnader blir förvisso lägre men när investeringskostnaden tas med i kalkylen lönar det sig sällan. En sådan investering är även av miljöskäl tveksam då själva installationsarbetena är miljöbelastande i sig.

Vår mening är därför att det både av ekonomiska skäl och ur miljöhänseende är bättre att behålla befintliga uppvärmningssystem i redan tillverkade moduler. Vi har fokuserat på att ta fram lösningar som till en låg kostnad bidrar till att minska energiförbrukningen. Genom installation av vår luftvärmepump kan vi till exempel minska energiförbrukningen för en standardbyggnad med minst 30%. Kombinera sedan med ett el-abonnemang för el genererad uteslutande med vattenkraft med garanterat ursprung och du har en långsiktigt hållbar lösning.

Allt ska stämma