Tips för minskad energianvändning

Här följer några tips vad du själv kan göra för att spara energi och bidra till en hållbar samhällsutveckling.

  • Alla apparater som inte är avstängda med strömbrytaren drar energi när de står i standbyläge.
  • Många batteriladdare och transformatorer som sitter i uttagen drar el även när de inte används.
  • Se över inställningarna och se till att energisparlägen är inkopplade på kopiatorer och liknande.
  • Använd en grenkontakt som stänger av all kringutrustning till datorn när den inte används.
  • Byt till LED eller lågenergilampor där det går. Lågenergilampor drar bara en femtedel så mycket el jämfört med vanliga glödlampor. Samtidigt håller de tio gånger längre.
  • Släck lysrör och lågenergilampor om du är borta mer än tio minuter. Lysrör och lågenergilampor drar inte en massa energi när de tänds, men livslängden blir något kortare om man tänder och släcker väldigt ofta.
  • För varje grad du sänker inomhustemperaturen minskar uppvärmningskostnaderna med cirka fem procent.
  • Minska energianvändningen för komfortkyla. Det som framför allt är viktigt är att ha effektiva solskydd och att minimera värmeavgivningen från kontorsutrustning och belysning.
  • Skölj inte disken innan du ställer in den i diskmaskinen. Det är bara slöseri med vatten. Skrapa bort matresterna i stället. Kör inte diskmaskinen förrän den är full.

Källor:
Bli energismart - en informationskampanj från Energimyndigheten, Boverket och Naturvårdsverket.
EEF – EnergiEffektiviseringsFöretagen.

Allt ska stämma