Trivsamt och funktionellt

Enligt vår mening måste temporära lokaler vara hållbara, vilket innebär att vi förenar trivsel och funktion med god ekonomi och miljöhänsyn.

Den mest energieffektiva byggnaden vore utan fönster. Där skulle ju ingen trivas. Temporent tar ansvar för människors sociala välbefinnande.

Temporära byggnader ska absolut inte vara sämre an de permanenta. Därför satsar vi mycket på att skapa både trivsamma och funktionella arbetsmiljöer. En hög kvalitet genomsyrar allt från materialval, till byggmetoder, planlösning och teknik. Våra moduler är till exempel utvecklade tillsammans med brukare. Modulerna byggs inomhus enligt väl beprövade metoder och med pålitligt byggmaterial. En hög kvalitet präglar även vårt val av tekniska system för el, ventilation och värme liksom detaljer som stora fönster för ljusinsläpp, snickerier i ljust trä och väl dolda modulskarvar. Resultatet är trivsamma, sunda och effektiva arbetsplatser, där hyresgästerna trivs.

Allt ska stämma