Broschyrer

Broschyrer

Kontor

Temporents broschyr för kontor innehåller allmän information om moduler och specifik information om modulsystemen RYMD och KUBIK.

Visa Ladda ner

KLOSS Smart

Vår uppdaterade variant av KLOSS har en rad kloka egenskaper och möjligheter som sänker energiförbrukningen och förbättrar arbetsmiljön ytterligare. Beskrivning av KLOSS Smart för skola och förskola i denna broschyr.

Visa Ladda ner

Skola

Temporents broschyr för skola innehåller allmän information om moduler och specifik information om modulsystemen RYMD och KLOSS.

Visa Ladda ner

Meny

Här presenterar vi ett antal exempel på ytterligare önskemål som vi kan hjälpa till med kring inredning, utrustning, teknik eller säkerhet.

Visa Ladda ner

Vägledning anbudsförfrågan

Modulutskottet i Branschföreningen SRA och dess medlemsföretag har tagit fram denna skrift för att främja den goda affären. Skriften kan användas som allmän vägledning och mall vid utformning av ett förfrågningsunderlag för upphandling av montage, demontering och inhyrning av moduluppställning. Syftet med denna skrift är att förenkla och underlätta upphandlande myndigheters framtagande av förfrågningsunderlaget och möjligheten att få in bästa möjliga anbud.

Visa Ladda ner