Kvalitet och miljö

Information

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2017.

Visa Ladda ner

Vårt kvalitets- och miljöarbete

Sammanfattande information om vårt kvalitets- och miljöarbete, ledningssystem, ISO-certifiering med mera.

Visa Ladda ner

Certifikat

Klimatkompensation

Klimatkompensation koldioxid. Temporent miljökompenserar för modultransporter (vilket är den del av vår verksamhet som har störst negativ miljöpåverkan).

Visa Ladda ner

ISO 14001

Temporent AB har ett miljöledningssystem som uppfyller kraven enligt SS-EN ISO 14001:2015 vad gäller: Uthyrning av lokaler i standardiserade temporära modulbyggnader

Visa Ladda ner

ISO 9001

Temporent AB har ett ledningssystem för kvalitet som uppfyller kraven enligt SS-EN ISO 9001:2015 vad gäller: Uthyrning av lokaler i standardiserade temporära modulbyggnader

Visa Ladda ner

Policies

Kvalitetspolicy

Visa Ladda ner

Miljöpolicy

Visa Ladda ner

Arbetsmiljöpolicy

Visa Ladda ner