TEMPORENT­LOKALER™ - lösningen på lokalproblemet

Med vårt koncept Temporentlokaler™ kan ni inom några få veckor ha allt det utrymme ni behöver för att expandera eller evakuera verksamheten i ändamålsenliga lokaler, på kort eller lång sikt.

Temporentlokaler™ används vanligen som kontor, skolor eller förskolor i verksamheter som behöver växa på sin nuvarande plats.

Temporentlokaler™ byggs med modulsystem som fungerar lite som byggklossar. Modulerna kan sammanfogas i det oändliga – rakt eller i vinkel och i flera våningsplan. I vårt produktsortiment finns flera modulsystem med olika egenskaper, men alla har det gemensamt att lokalerna har hög standard, inte minst med avseende på god miljö och inre klimat och vi kan skapa en mängd alternativa planlösningar för olika inredningar och användningsområden.

quote iconPersonalen är nu mycket positiva till flytten!quote icon
Kristina Olofsson, projektledare Region Skåne

Mer om Temporentlokaler

kontor NOVA

En ny lysande kontorsmodul!

Med nya modulserien NOVA har vi har siktat på att utveckla den mest flexibla modulserien på marknaden.

Hyra skola

Våra skolor är en fördelaktig helhetslösning för dig som behöver hyra temporära lokaler snabbt och har höga krav på en bra skolmiljö.

Hyra förskola

Genom att utforma lokalerna med omtanke och känsla skiljer sig inte vår temporära förskola i flyttbara lokaler från den permanenta.