Temporentlokaler™ - En angenäm lösning på ett angenämt problem

Går det så bra för er att ni behöver större lokaler? Många nya elever som knackar på dörren? Stor orderingång, nya verksamhetsområden, stark tillväxt? Renoverings- eller utbyggnadsbehov.

Med vårt koncept Temporentlokaler™ kan ni inom några få veckor ha allt det utrymme ni behöver för att expandera verksamheten i ändamålsenliga lokaler, på kort eller lång sikt.

Temporentlokaler™ byggs med modulsystem som fungerar lite som byggklossar. Modulerna kan sammanfogas i det oändliga – rakt eller i vinkel och i upp till tre våningsplan. Vi kan också skapa en mängd alternativa planlösningar för olika inredningar och användningsområden. Lokalerna har hög standard, inte minst med avseende på god miljö och inre klimat.

Temporentlokaler™ används vanligen som kontor, skolor eller förskolor i verksamheter som behöver växa på sin nuvarande plats.

Välj användningsområde

Behöver du hjälp med att hitta rätt modulsystem?