Moduler efter behov

Temporära moduler inhyser världsunik hälsostudie i Umeå.

Under 60- och 70-talen färdigställdes många sjukhus i Sverige. En konsekvens av detta är att många av dessa nu samtidigt står inför ett renoveringsbehov, bland annat i Umeå. Under renoveringstiden inhyser temporära modulbyggnader en världsunik hälsostudie som hoppas kunna upptäcka och behandla hjärt- och kärlsjukdomar och KOL i ett tidigare skede.

För att möta de extra lokalbehov som uppstått till följd av renoveringar vid universitetssjukhuset i Umeå används temporära modulbyggnader. Sjukhuset har för närvarande beställt runt 2135 kvm modulbyggnadslösningar från Temporent. Kjell Burman är fastighetsförvaltare på Västerbottens Läns Landsting och har hanterat upphandlingen av de temporära modulbyggnaderna.

- Modulerna används bland annat till patientmottagning. För att lokalerna ska kunna fungera till detta behöver vissa justeringar göras, såsom att vi får dra in tvättställ och patientlarm i alla rum. Men det är inte så svårt för Temporent att anpassa modulerna till detta, förklarar Kjell Burman.

Andra verksamheter som förläggs till temporära moduler är viss typ av forskningsverksamhet, IT-verksamhet samt SCAPIS-projektet, där man genomför hälsotester.

Swedish CardioPulmonary bioImage Study, SCAPIS är en världsunik vetenskaplig studie som leds av en nationell forskargrupp i samarbete med sex universitetssjukhus, huvudfinansierat av Hjärt- och Lungfonden.

Temporent har haft ett nära samarbete med Västerbottens Läns Landsting för att finna rätt modulsystem som kan rymma de många olika funktioner som nu har flyttats ut från de permanenta byggnaderna till Temporents moduler. Tillsammans kom de fram till att den bästa modellen var RYMD. RYMD har ett byggnadsdjup på 14 meter, är marknadens rymligaste modulsystem och därför kan anpassas till de flesta verksamheter som bedrivs vid universitetssjukhuset i Umeå. Genom en god dialog rörande de specifika behoven och lokalernas tänkta ändamål har det, utöver tvättställ och patientlarm, även installerats extra ventilation i vissa av lokalerna. För att underlätta för landstinget finns Temporent närvarande genom hela projektet.

- En sak som vi märker att våra kunder uppskattar är att vi lägger mycket fokus på rådgivning. Vi hjälper dem genom hela processen, vilket gör samarbetet enkelt och effektivt, säger Nils Jonsson regionchef på Temporent.

Läs mer om RYMD modulsystem för kontor