Sandvik

Hos Sandvik i Svedala vårdar man de K-märkta gamla lokalerna ömt, men har även satsat på att samla administrationen runt produktionsavdelningen i NOVA-moduler från Temporent. Allt för att skapa bättre arbetsflöde och öka trivseln hos personalen.

För ungefär 10 år sedan var expansionen våldsam hos Sandvik. Företaget gick strålande och det gällde att snabbt klara av den plötsliga volymökningen. Då hette lösningen byggbodar, vilket i det långa loppet knappast var optimalt – varken för arbetsmiljön eller ekonomin. För att skapa en långsiktig lösning hyrde man modulsystemet RYMD från Temporent. 2018 tog man ytterligare ett kliv framåt och utökade med modulsystemet NOVA, som är marknadens rymligaste och modernaste i sitt slag.

Tillfällig lösning med permanent känsla

Fastighetschefen Per-Olow Karlsson är väldigt nöjd med det lyft som NOVA har inneburit:

- De här lokalerna innehåller väldigt mycket kvalitet. Tack vare att de kan skräddarsys i så hög grad skapas helt automatiskt inkludering i vardagen vilket förbättrar kommunikationen.

Här är ljust och öppet och längs fasadens framtida har man byggt en rabatt och planterat färgsprakande blommor som står sig bra mot NOVAS enkla svarta fasad.

Regionchef på Temporent Syd – Krister Landén ger sin syn på vad NOVA fyller för funktion:
- NOVA är något extra och det är den man väljer när man verkligen vill ge sin personal det allra bästa. Vare sig personalstyrkan ökar eller minskar eller man genomgår andra förändringar så kan vi alltid göra anpassningar för att bibehålla den höga standarden och trivseln. Det är hyresgästen som styr och vi som följer.

Per-Olow Karlsson fyller i:
- Det ska mycket till innan vi flyttar några funktioner ifrån de här lokalerna. Vi är väldigt stolta över våra fina gamla byggnader, men eftersom det är begränsat hur mycket man kan anpassa dem efter existerade behov, hade vi problem med stängda dörrar och dåligt flow. Tack vare minutiös planering utnyttjar vi NOVA till max, vilket har optimerat samordningen och skapat fler naturliga möten. Behöver vi utöka är den ena flygeln förberedd för ytterligare 1 plan.

Han avslutar:
- Sandvik har alltid anpassat produktionen utifrån marknadens behov vilket i sig är ett framgångskoncept. Den principen fungerar med all säkerhet även när det gäller hur vi planerar internt.

Kontakt ansvarig regionchef

Modulsystem NOVA