Stämningen i skolan har blivit lugnare

År 2008 började delar av Hallägraskolan att utrymmas på grund av svåra fukt- och mögelskador. Lösningen blev ett antal temporära lokaler från Temporent.

År 2010 fattades det definitiva beslutet att utrymma och riva hela skolan för att ge plats åt en ny, som skulle stå färdig till HT 2013. Temporent fick då uppdraget att bygga ut sina paviljonger till en mer komplett skola. Det gjordes under sommarlovet och hela den temporära skolan stod färdigt lagom till terminsstarten i augusti 2010, utan avbrott i undervisningen. Utbyggnaden var möjlig tack vare att Temporents paviljonger gick att bygga i två plan och kompletteras med både loftgångar och hiss.

-Här har vi nu 20 klassrum och plats för 400 elever. Vi använder fortfarande våra två gamla gymnastiksalar, men den ena som matsal. För hemkunskap och slöjd bussas eleverna till en annan skola. Här finns givetvis även lärarrum, expedition, kontor, personalrum, skolsköterskans mottagning och speciallärarlokaler.

-Temporent har byggt en skola på mindre yta än vad vi hade i gamla Hallägraskolan. Lokalerna har varit riktigt bra även om det varit trångt. Så som paviljongerna ställts upp har vi vuxna suttit på första och andra våning och på båda sidor om skolan. Det har sannolikt verkat lugnande för vi har haft en trygg och bra skola där vi vuxna haft mer kontakt med eleverna. Vår nya permanenta skola byggs nu enligt samma principer med personalarbetsplatser utspridda i byggnaden, så vi tar med oss bra erfarenheter från paviljongerna.

-Temporent har varit mycket tillmötesgående under hela bygget, även vid anpassningar och åtgärder. Deras ambition har alltid varit hög och allt har åtgärdats enligt överenskommen tid. Vi är mycket nöjda med såväl lokaler som service.

Hans Åkerlund, rektor Hallägraskolan

Hallägraskolan, Halmstad
KLOSS
48 moduler, två våningar med hiss, ca 2200 m²

Behöver du hjälp med att hitta rätt modulsystem?

Hitta din kontakt

 • Väst
  Tomas Paulsson
  Väst
  Tomas Paulsson
  Sälj/Marknad
  Regionchef
  Regionkontoret är placerat i Gråbo. Regionen täcker hela västra Sverige från Halland till och med Värmland.
 • Öst-Norr
  Lars Lagerström
  Öst-Norr
  Lars Lagerström
  Sälj/Marknad
  Regionchef
  Region Öst-Norr sträcker sig från Slussen i Stockholm, norr om Mälaren t.o.m. Dalarna och Gävleborgs län. Huvudkontor i Upplands Väsby.

Läs mer om modulsystem för skola