KLOSS förskola - Lek är också arbete

Självklart ska miljön i förskolan vara såväl trivsam som sund och funktionell.

Modulsystemet KLOSS finns optimerad för just förskolans behov, utvecklat i samarbete med både personal och föräldrar. Det märks framförallt i anpassningen av planlösningen med rymliga verksamhetsrum, kapprum och skötrum. Lokalerna är luftiga, ljusa och rymliga med bra akustik.

I KLOSS förskola har alla avdelningar sin egen entré med våt- och torrzoner, välutrustade och funktionella skötrum samt praktiska kök. Självklart är säkerhetsnivån hög.

En ny, lite klokare förskola - KLOSS Smart

KLOSS Smart är en uppdaterad variant av vår uppskattade förskolepaviljong. Den är full av kloka detaljer som sänker energiförbrukningen ytterligare och gör arbetsmiljön ännu mer trivsam. Den största skillnaden är att den har vattenburen värme. Ni väljer själva om modulen ska anslutas till fjärrvärmenätet eller vår värmepump. Vilket som, så blir den en energieffektiv lösning. Här finns också behovsstyrd ventilation, närvarostyrd belysning och en effektiv ljuddämpning. KLOSS Smart har en gråmålad fasad.

quote iconBara positiva reaktioner!quote icon
Projektledare, Östhammars kommun

Andra förskolelokaler

Tillval och tillbehör

Behöver du hjälp med att hitta rätt modulsystem?