KLOSS - Utvecklad av skolan

KLOSS är ett specialdesignat modulsystem för skolor och fungerar som bäst för låg- och mellanstadier.

Lokalerna är luftiga, ljusa och rymliga med bra akustik. Till varje klassrum hör ett separat grupprum, WC samt egen entré och hall med plats för kläder och skor. Klassrummen är utrustade med anslagstavla, whiteboard med belysning, skåp och diskbänk.

Hållbara skolpaviljonger

Vi förespråkar långsiktigt hållbara lösningar och utvecklar våra modulsystem med ett helhetsperspektiv där trivsel, miljö och god ekonomi går hand i hand. Vi har till exempel värmeåtervinning, tidsstyrd ventilation och närvarostyrd belysning, individuell värmereglering och temperatursänkning nattetid, helger och lov.

En ny, lite klokare skola - KLOSS Smart

KLOSS Smart är en uppdaterad variant av vår uppskattade skolpaviljong. Den är full av kloka detaljer som sänker energiförbrukningen ytterligare och gör arbetsmiljön ännu mer trivsam. Den största skillnaden är att den har vattenburen värme. Ni väljer själva om modulen ska anslutas till fjärrvärmenätet eller vår värmepump. Vilket som, så blir den en energieffektiv lösning. Här finns också behovsstyrd ventilation, närvarostyrd belysning och en effektiv ljuddämpning. KLOSS Smart har en gråmålad fasad.

quote iconFullständigt anpassade för undervisningquote icon
Fastighetschef, Håbo kommun

Fler skollokaler

Tillval och tillbehör

Behöver du hjälp med att hitta rätt modulsystem?