Exteriör

Se detta som exempel på tillval. Vid behov och önskemål kan vi utöka och anpassa vårt tillvalsutbud.

  • Utomhusbelysning
  • Soprum/förrådsbyggnader
  • Skärmtak
  • Staket
  • Trädäck
  • Förbindelsegång till befintliga byggnader
  • Alternativ exteriör färg

Andra tillval